Textos d'il·luminació Arquitectònica

Curriculum vitae Alfred Sá - 2017
Aplicacions del LED en disseny d'il·luminació (ESP)
Il·luminació Arquitectònica: Bellesa funcional al servei de la comunitat (ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Presentació NUR L+D (2016) (ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Manual Façanes CETIB 1r part (2009) (CAT)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Manual Façanes CETIB 2n part (2009) (CAT)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'Esdeveniment d'il·luminació dinàmica León', Llums CEI núm. 28 (2005 - ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'LIÓ - Festival de color', (2005 - ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'La va unir de dues passions', Theknos núm. 131 (2009 - CAT)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'El control en la il·luminació Led', IDL (2010 - ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'Il·luminació exterior de la Basílica de Santa María, a Pontevedra', Llums CEI núm. 41 (2010 - ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'LEDS: Aplicacions especials i algunes normatives' (2010 - ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'Eficiència energètica a les ciutats', Llums de cua (2010 - ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'Il·luminació d'interiors', Leds indoor IDL (2011 - ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'Il·luminació tècnica, artística i independent', Theknos núm. 149 (2011 - CAT)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'Centre d'Interpretació de les Torres Arquebisbals, Museu CITA, Pontevedra', Llums CEI núm. 43 (2011 - ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Disseny de lluminàries per a projectes a Pontevedra (ESP)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)
Article : 'Per il·luminar la Catedral de Barcelona, combinem arquitectura i enginyeria', Theknos (2018 - CAT)
(Per a veure el document, posi's en contacte i li donarem accés)