Especialista en Il·luminació Urbana a Barcelona

Actualment la tecnologia permet que els centres urbans es dotin d'una il·luminació d'altes prestacions, que hem de veure no sols com una inversió en eficiència i sostenibilitat, sinó també com una manera de fer que els ciutadans vegin la seva ciutat amb altres ulls. El disseny d'il·luminació, i l'especialització en il·luminació urbana són bàsics per a realitzar projectes lumínics a les ciutats, que complementin l'àmbit més conceptual amb les solucions més eficients, aconseguint per a l'usuari un resultat confortable, sostenible, eficient i estèticament agradable.

A Nurlighting, sota la direcció experta d'Alfred Sá, comptem amb la professionalitat i la qualitat d'un equip amb capacitat de creació i elaboració de projectes d'il·luminació arquitectònica i urbana.

Una il·luminació urbana de qualitat millora la vida de les persones, crea riquesa i embelleix el paisatge nocturn de les ciutats.

Per a això podem realitzar inicialment un Pla d'Il·luminació:

Des del punt de vista del Lighting Design, analitzem la morfologia urbana, els usos dels espais, la il·luminació existent, les seves manques, les seves possibilitats de millora, els factors que influeixen en el teixit urbà, ja siguin culturals, religiosos, acadèmics o comercials. És important també classificar els diferents tipus de superfícies a il·luminar (rotondes, creus, voreres, vials, places, passejos per als vianants, parcs...) i les diferents zones sobre les quals actuar (residencial, històrica, comercial, etc.) També s'han de contemplar les necessitats dels usuaris, vianants, conductors, comerciants, veïns, etc.

Des d'un punt de vista més funcional, es realitza un inventari de la il·luminació existent, s'analitza o es realitza una nova auditoria sobre aquesta il·luminació, per a obtenir una diagnosi de la instal·lació, energia consumida, contaminació lumínica, llum intrusa, excessos o defectes de nivells lumínics en els diferents carrers, etc.

S'analitzen tant la il·luminació funcional com la il·luminació ambiental i l'arquitectònica, i es realitzen propostes de millora global, obtenint grans reduccions del consum energètic i aplicant part d'aquests estalvis a millorar la il·luminació d'espais públics, monuments, edificis patrimonials, etc. Cada ciutat requereix una solució lumínica adaptada al seu entorn, la seva història, l'origen dels seus veïns, que destaca una identitat pròpia.

Vols una major informació sobre Nurlighting com a especialistes per al disseny d'il·luminació urbana? No ho dubtis i posa't en contacte amb nosaltres. Solucionarem els teus dubtes sense cap mena de compromís.