Especialista en Il·luminació Urbana a Barcelona

Actualment la tecnologia fa que els centres urbans mirin a la il·luminació no només com una inversió en eficiència i sostenibilitat, sinó també com una via per a fer que els ciutadans vegin la seva ciutat amb altres ulls. És per això que el disseny i especialització en il·luminació urbana és base per a realitzar un projecte que complementi l'àmbit conceptual i les energies eficients per a aconseguir un resultat confortable per al seu usuari, en aquest cas els propis ciutadans.

A Nurlighting, i sota la mirada de l'experiència d'un dels principals dissenyadors d'il·luminació arquitectònica com és Alfred Sá, comptem amb la professionalitat i la qualitat d'un equip experimentat i premiat per la seva capacitat de creació i elaboració en il·luminació arquitectònica i urbana, tant dins de Barcelona com en tot l'àmbit estatal.

La il·luminació en les vies urbanes és essencial en el com la gent percep la seva ciutat.

Per a això realitzem, inicialment, un Pla d'il·luminació : realitzem una anàlisi de la morfologia urbana i la seva estructuració i s'analitza in situ el tipus d'il·luminació existent amb un inventari del material d'enllumenat, unida a un estudi econòmic de l'energia consumida i un estudi aproximat de la contaminació lumínica. Realitzat això, en el segon pas establim els criteris d'il·luminació globals tenint en compte factors tals com precisar la identitat nocturna que es vol aconseguir, identificar als usuaris del projecte (vianants, comerciants, conductors...), definir l'ús de la matriu, és a dir, tipus i zones per a classificar els diferents tipus de superfícies a il·luminar (rotondes, creus...) i les diferents zones sobre les quals actuar (residencial, històrica, comercial, etc.). Amb aquests paràmetres ha de portar-se a la pràctica el projecte, aplicant els estudis realitzats i mantenint en tot moment una comunicació directa tant amb l'entitat contractant com amb cadascun dels sectors involucrats per a la seva creació.

Vols una major informació sobre Nurlighting com a especialistes per al disseny d'il·luminació urbana a Barcelona o en la resta de l'estat? No ho dubtis i posa't en contacte amb nosaltres. Solucionarem els teus dubtes sense cap mena de compromís.