Especialista en Il·luminació Esportiva a Barcelona

L'esport és una part essencial del dia a dia tant per a les persones que el practiquen (des d'amateurs a professionals) com per a les persones que ho donen suport i segueixen. Una llum adequada adaptada a la pista, estadi, velòdrom o zona, és essencial per al seu gaudi, la seva pràctica i mantenir la seva emoció. I és igualment essencial per a tenir tant les condicions ideals com per a aconseguir la màxima seguretat en aquestes. L'estudi i comprensió de l'aplicació de llum depenent de l'estada, la disposició de les llums en escairats, bidireccionals o especials com a pistes de tennis o atletisme, així com la sostenibilitat i eficiència d'aquestes, són essencials per a realitzar un projecte al detall.

La il·luminació en l'esport és essencial per a la seva pràctica i el seu gaudir.

Considerant que una mateixa estada esportiva pot ser utilitzada per a diferents esdeveniments, a l'hora de dissenyar un projecte d'il·luminació esportiva s'han de tenir sempre en consideració els plans horitzontals i verticals, il·luminant a l'esportista en 360è, mantenint sempre la uniformitat de la il·luminació, amb un gradient similar en tots punts del camp, sense conformar ombres o zones més sensibles visualment. Per a poder instal·lar aquest tipus d'il·luminació cal tenir en consideració els requeriment lumínics, l'espai disponible per a poder realitzar la instal·lació, sent cada projecte completament únic i individual.

A Nurlighting tenim àmplia experiència en la preparació i disseny de projectes lumínics esportius, des de camps d'entrenament com a pistes de competició.

Vols una major informació sobre Nurlighting com a especialistes per al disseny d'il·luminació esportiva a Barcelona o en la resta de l'estat? No ho dubtis i posa't en contacte amb nosaltres. Solucionarem els teus dubtes sense cap mena de compromís.