Il·luminació de les xemeneies de Granollers

Il·luminació de les xemeneies de Granollers. Projecte de 2019 executat en 2021.