Estand Esagraf-Zonten

Estudi i instal·lació del projecte lumínic per a l'estand Esagraf. Corporació de colors, contrastos i recreació de diferents seccions i escenes.