Estand Zonten

Estudi i instal·lació del projecte lumínic per a l'estand Zonten. Corporació de colors, contrastos i recreació de diferents seccions i escenes.